Beoordelingsgesprekken

Hoe ontwikkelen jouw werknemers zich? Worden de doelstellingen gerealiseerd?

Werknemers vinden het prettig om met enige regelmaat een goed gesprek te voeren: iedereen weet graag of dat wat je doet ook goed is. Worden periodieken niet automatisch toegekend of wordt er een variabele beloning toegepast die is gebaseerd op presteren? Dan kun je niet om het voeren van  beoordelingsgesprekken heen! 

Maar hoe voer je zo’n beoordelingsgesprek? Wat moet je voorbereiden voor het gesprek en wat verwacht je van de werknemer zelf? Wat doe je met de uitkomsten van een beoordelingsgesprek?

Beoordelingsformulier

Voor een gestructureerd gesprek en voor continuïteit in de gesprekken is het gebruiken van een beoordelingsformulier een goed hulpmiddel. Zo komen bepaalde items bij ieder gesprek aan bod.  Het ingevulde beoordelingsformulier kun je ook voor een volgend gesprek weer als uitgangspunt gebruiken.

Functioneringsgesprek voeren

Het voeren van een functioneringsgesprek is iets waar veel managers tegen op zien. Troost je, veel medewerkers ook. De beste insteek is een open instelling en open staan voor de opmerkingen die over en weer geplaatst kunnen worden. Vergeet de doelstelling van het gesprek namelijk niet: samen kun je er voor zorgen dat de resultaten van het bedrijf beter worden! 

Opleiding en ontwikkeling

Het is van belang voor de onderneming dat het personeel altijd aan alle wettelijke eisen voldoet om werk te kunnen uitvoeren. Soms zullen er daarvoor opleidingen gevolgd moeten worden. Wat zeker niet minder belangrijk is, is de persoonlijke ontwikkeling van je personeel. Iemand die heel goed is in de werkzaamheden waarvoor hij is aangenomen zou na verloop van tijd misschien wel iets anders ambiëren. Wil je ze behouden, dan is het van belang een persoonlijk ontwikkel plan op te stellen. Tevreden personeel presteert beter!

Schakel de hulp in van een HR professional van De Koning HR. Zij hebben ervaring met het voeren van beoordelingsgesprekken, het opzetten van een systeem en de ontwikkeling van een beoordelingsformulier. Zo hoef je zelf niet veel tijd te investeren en kun je toch gaan werken met een systeem dat geschikt is voor jouw organisatie!

OPDRACHT AANMELDEN JOUW HRM ADVISEUR CONTACT OPNEMEN