HR Scan

Wil je helder en objectief inzicht in hoe het personeelsmanagement van jouw bedrijf geregeld is? Laat dan een HR-scan uitvoeren. Zo ontdek je wat goed en minder goed gaat.

De scan licht de belangrijke HR-processen op praktische en eenvoudige wijze door. Doordat de HR-Scan modulair is opgebouwd, kan deze in gedeelten worden toegepast. Jijzelf bepaalt welke onderdelen de hoogste prioriteit krijgen.

Werkgeversverantwoordelijkheid

Het in dienst hebben van personeel brengt voor een ondernemer veel verplichtingen met zich mee, vaak ingegeven door de wet. Deze verplichtingen zijn aan wijzigingen onderhevig. Er komt meer en meer verantwoordelijkheid bij de werkgever te liggen en daarmee ook meer risico.

Voldoet mijn onderneming aan de huidige wet en regelgeving?

Ben u op de hoogte van de laatste wijzigingen in het arbeidsrecht, de Wet Werk en Zekerheid, de regels omtrent tijdelijke contracten of de gevolgen van de Participatiewet voor uw onderneming? Welke risico’s loopt uw organisatie en welke maatregelen zijn nodig om dit risico in te perken. Is het mogelijk om met wat eenvoudige aanpassingen de contracten en arbeidsvoorwaarden van uw medewerkers onderhoudsluw te maken zodat ze altijd voldoen aan de eisen die de wet hieraan stelt? Hoe kom je er achter of jouw onderneming voldoet aan de huidige wet en regelgeving omtrent het arbeidsrecht of hoe kan ik processen beter inregelen?

HR scan: hoe staat mijn bedrijf ervoor op HR gebied? 

De HR Scan biedt hier een oplossing voor. Op praktische en eenvoudige wijze worden de belangrijkste HR processen doorgelicht. De HR Scan is modulair opgebouwd en kan in gedeelten worden toegepast waarbij de ondernemer de prioriteit kan bepalen.

De HR scan bestaat uit de volgende modules:

 • Arbeidscontracten
 • Arbeidsvoorwaarden
 • Administratie
 • Arbeidsongeschiktheid
 • Beloning
 • Medezeggenschap
 • Pensioen
 • Functioneren en beoordeling
 • Opleiding en ontwikkeling
 • Arbeidsomstandigheden
 • Aansprakelijkheid en verzekeringen
 • Werving en Selectie
 • Ontslag en reorganisatie

Per module wordt het proces doorgelicht en wordt een document opgeleverd met daarin de uitkomst van de scan, de eventuele punten ter verbetering, een inschatting van het risico en een voorstel tot oplossing.

Je bepaalt zelf of en wanneer je de voorgestelde oplossing wilt implementeren. Meer weten? Ga een vrijblijvend gesprek aan met een HR Professionals van De Koning HR.

HR SCAN AANVRAGEN JOUW HRM ADVISEUR CONTACT OPNEMEN