Hoe ontsla ik een werknemer

Hoe moet je een arbeidsovereenkomst met een werknemer beëindigen?

In de omvangrijke wettelijke bepalingen die bij het arbeidsrecht behoren zijn regels vastgelegd die te maken hebben met het beëindigen van een arbeidsovereenkomst. Als werkgever ben je uiteraard verplicht je hieraan te houden. Belangrijk is dat een juist HR-beleid wordt gevoerd tijdens de duur van de arbeidsovereenkomst.

Oftewel: goed HR-beleid is juist ook belangrijk als er (nog) geen sprake is van ontslag. Denk bijvoorbeeld over de beoordeling van de werknemer. Ben je in functioneringsgesprekken altijd lovend geweest over iemands werk, dan is het voor de werknemer onbegrijpelijk dat hij of zij een half jaar later op basis van disfunctioneren moet worden ontslagen. De kans is groot dat ook de kantonrechter dat onbegrijpelijk zal vinden en de arbeidsovereenkomst niet op basis van disfunctioneren beëindigd kan worden. De arbeidsrelatie duurt dan voort en je zult de werknemer het loon verschuldigd blijven. Wij zijn van mening dat je als ondernemer de werknemer juist en kritisch kunt beoordelen, zonder daarbij de inzet of het enthousiasme van de werknemer af te brokkelen. Goed HR-beleid is hierin essentieel.

Wat je moet afwegen voordat je iemand kunt ontslaan:

  • Wat is de reden voor het ontslag (je kunt niet zomaar alle redenen aandragen/samenvoegen en je kunt niet willekeurig iemand aanwijzen voor ontslag)?
  • Zijn alle stappen genomen en mogelijkheden zorgvuldig onderzocht om tot een ontslagbesluit te komen?
  • Welke ontslagprocedure of -route hoort bij de ontslagreden?
  • Welke risico’s en kosten kunnen worden verwacht en zijn er alternatieven voor de gang naar het UWV of de kantonrechter?

Een ontslaggesprek voeren is voor iedere manager moeilijk.

Voor de duidelijkheid: te horen krijgen dat je wordt ontslagen is veelal zeer ingrijpend voor de werknemer, maar voor degene die het slechte nieuws moet brengen is het meestal ook geen makkelijke opgave en spelen zenuwen voor zo’n gesprek vaak de boventoon. Tips voor het aangaan van een ontslag gesprek zijn onder meer:

  • Zorg voor een goede voorbereiding van het gesprek
  • Zwak je boodschap niet af
  • Geef een duidelijke reden/uitleg voor het ontslag
  • Zorg voor een goede schriftelijke vastlegging van het gesprek

Ben je genoodzaakt iemand te ontslaan en wil je daarbij hulp? De Koning HR kan ondersteuning geven in het proces of je kunt gebruik maken van een advocaat arbeidsrecht binnen het netwerk van De Koning HR en waar De Koning HR al jaren goede ervaringen mee heeft. 

JOUW INTERIM HRM ADVISEUR  CONTACT OPNEMEN