Personeelsbeleid

Personeelsbeleid is een onderdeel van het totale beleid van de organisatie. De beleidskeuzes die je neemt hebben direct invloed op het personeelsbeleid.

  • Hoe verlopen de processen en voldoet het huidige personeel wel aan de juiste eisen?
  • Welke doelstellingen worden gesteld en zijn deze haalbaar met de kwalificaties van het personeel?
  • Waar staat de organisatie nu en wat zijn de plannen? Indien er uitbreiding wordt verwacht gaat dat dan met de huidige personeelsbezetting of is er meer personeel nodig. Zo ja, aan welke eisen moet dat personeel dan aan voldoen.
  • Gaat er geoutsourcet worden: welke afdelingen betreft het en kan het personeel binnen de organisatie doorgeplaatst worden op andere functies.

Personeelsbeleid kent de volgende aandachtsgebieden:

  • In- en uitstroom van personeel: van werving en selectie tot ontslag
  • Functiewaardering en functieomschrijvingen
  • Beloningsbeleid en arbeidsvoorwaarden: loongebouw, vast loon, variabel loon, periodieken, bonussysteem, personeelshandboek, secundaire arbeidsvoorwaarden
  • Ontwikkeling van het personeel: opleidingsbeleid, functioneringsgesprekken, beoordelingen, competentiemanagement
  • Arbeidsomstandigheden en verzuimbegeleiding

Wil je eens sparren over de mogelijkheden en hoe je iets binnen jouw organisatie kunt aanpakken? Neem dan contact op met De Koning HR!

OPDRACHT AANMELDEN   CONTACT OPNEMEN