Ziekteverzuim

Een zieke werknemer, wat nu?

Voor veel ondernemers zijn de medewerkers of het menselijk kapitaal het grootste bezit. Veelal zijn de kosten van het personeel dan tevens de grootste kostenpost. De medewerkers helpen de ondernemer om zijn bedrijfsdoelstellingen te realiseren. Een fitte en tevreden medewerker zal over het algemeen de grootste bijdrage leveren.

Wat kost ziekteverzuim?

Het kan voorkomen dat je te maken krijgt met ziekteverzuim, iedereen kan een keer ziek worden. Helaas brengt dit hoge kosten met zich mee. De kosten van 1 ziektedag kunnen al snel oplopen tot € 250, -. Het gaat niet alleen om de salariskosten van zieke medewerkers maar ook om de kosten van eventuele vervanging, van re-integratie of van werkzaamheden die blijven liggen. De ondernemer is erbij gebaat om binnen zijn onderneming het ziekteverzuim te minimaliseren. Het gaat hierbij om de duur van het ziekteverzuim maar ook om het aantal verzuimmeldingen.

Werkgevers verantwoordelijk voor zieke werknemer

De politiek legt steeds meer verantwoordelijkheden rondom het welzijn van de medewerkers bij de ondernemers neer. De risico’s die ondernemers lopen worden steeds groter. Zij zijn niet alleen verantwoordelijk voor de loondoorbetaling bij ziekte gedurende maximaal 2 jaar, maar krijgen ook een rekening gepresenteerd als een zieke medewerker instroomt in bijvoorbeeld de ziektewet of de Wet Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten (o.a. WAO en WIA). Weet u bijvoorbeeld dat u het risico loopt op hogere sociale lasten op het moment dat een medewerker met een tijdelijk contract ziek uit dienst gaat? Of dat u door het UWV verplicht kan worden om de zieke medewerker een jaar langer door te betalen als zij onvoldoende re-integratie inspanningen hebben geconstateerd?

Terugdringen kosten ziekteverzuim

Het terugdringen van de kosten van ziekteverzuim kan zeker! Er zijn voldoende mogelijkheden om door gerichte investeringen of door helder verzuimbeleid de risico’s te beperken. Het welzijn van medewerkers, het voorkomen van verzuim en het begeleiden van zieke medewerkers is belangrijk. Het krijgt echter niet altijd de juiste prioriteit omdat in kleine organisaties geen aparte personeelsfunctionaris is aangesteld. Die taken liggen vaak bij de ondernemer zelf. Het kost veel tijd om op de hoogte te blijven van de veranderende wetgeving. Tijd die de ondernemen beter kan besteden aan dat hij of zij het beste in is, namelijk ondernemen!

Schakel een HR Professional in op afroepbasis

Uitval door ziekte is niet te voorkomen. Maak kosten beheersbaar en voorkom vervelende verrassingen! Een personeelsfunctionaris aannemen kost veel geld en is in kleinere organisaties vaak niet nodig. Schakel daarom een HR-professional van De Koning HR in. Er wordt dan een helder verzuimbeleid opgesteld, waarmee verrassingen in de toekomst kunnen worden voorkomen.

Wil je een tijdelijke HR-professional inhuren? Neem dan contact op met De Koning HR.

CONTACT OPNEMEN JOUW INTERIM HRM ADVISEUR