Wet Werk en Zekerheid, alles doorgevoerd in de administratie?

De veranderingen in het arbeidsrecht die met de Wet Werk en Zekerheid in 2015 zijn doorgevoerd zijn al weer even van toepassing. Deze wet beoogt het ontslagrecht en de WW te hervormen en ook om de positie van flexwerkers te verbeteren.

Voor werkgevers heeft de doorvoering nogal wat voeten in aarde gehad. De regels omtrent de ketenregeling, proeftijden, concurrentiebeding en de loondoorbetalingsverplichting zijn veranderd. Ook de aanzegtermijn bij tijdelijke contracten en de transitievergoeding zijn zaken die je goed ingeregeld moet hebben. Daarnaast krijg je ook te maken met de participatiewet.

Weten of jouw personeelsadministratie helemaal op orde is? Vraag dan een HR Scan aan!

Welke veranderingen zijn er allemaal doorgevoerd en wat moet je in de administratie hebben aangepast?

Wetswijzigingen per 1 januari 2015 doorgevoerd

  • Recht op proeftijd vervalt bij contracten van 6 maanden of minder.
  • Loondoorbetalingsverlichting uitsluiten is nog maar 26 weken mogelijk (bij cao is afwijking tot maximaal 78 weken wel mogelijk).
  • Concurrentiebeding vervalt in het contract voor bepaalde tijd (alleen bij aantoonbaar zeer zwaarwegende bedrijfsbelangen is het concurrentiebeding nog wel toepasbaar)
  • Voor tijdelijke contracten van minimaal 6 maanden gaat een aanzegtermijn van een maand gehanteerd worden. Bij te late melding van het al dan niet verlengen van het tijdelijke contract moet er een boete betaald gaan worden van maximaal 1 maandsalaris.

Wetswijziging per 30 maart 2015 doorgevoerd

  • Toepassing inlenersbeloning (BRI) voor uitzendkrachten vanaf dag 1

Wetswijzigingen per 1 juli 2015 doorgevoerd

  • Per 1 juli 2015 veranderde de 3x3x3 regeling in 2x3x6

In plaats van in 3 jaar flexibiliteit, straks nog maar in 2 jaar de mogelijkheid 3 tijdelijke contracten toe te passen, de onderbrekingsperiode gaat van de nu 3 maanden naar 6 maanden.

  • Transitievergoeding

Iedere werknemer die 24 maanden voor dezelfde werkgever heeft gewerkt

Dossier en administratie op orde?

De administratie is er niet makkelijker op geworden. Waar je voorheen alleen rekening hield met einde proeftijd of afloop van een tijdelijke contract, moet je nu ook met de aanzegtermijn en transitievergoeding rekening gaan houden. Heb je een wat uitgebreider personeelsbestand dan is het raadzaam om door daar een goed systeem voor op te zetten. Maar zijn ook alle arbeidsovereenkomsten aangepast aan de nieuwe wet en regelgeving? Een foutje zit in een klein hoekje, maar kan wel financiële gevolgen hebben!  

Wil je weten of jouw arbeidsovereenkomsten en personeelsadministratie helemaal op orde is? Vraag dan een HR scan aan of neem contact op met De Koning HR!